Chính sách Riêng tư

Chính sách Riêng tư

blog-05

Chính sách sử dụng thông tin cá nhân.

Thông tin của bạn sẽ được sử dụng như thế nào?

  1. Thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng cho việc chăm sóc khách hàng của HT&Ecom và không chuyển giao cho bên thứ 3 bất kỳ.
  2. Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân khi không còn hợp tác với HT&Ecom.
  3. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ HT&Ecom qua email [email protected] hoặc số phone 024.3511.4555