Khóa học thiết kế và lập trình Front-end cho người khiếm thị (trực tiếp)

10.000

KT1

Mô tả

Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu các công cụ accessibility cho người khiếm thị, HTECOM Learn tự hào ra mắt khóa học thiết kế và lập trình Front-end cho người khiếm thị với chi phí tượng trưng chỉ 10.000đ.

Front-end vốn là điểm yếu nhất của người khiếm thị, hiện có nhiều bạn đã có thể lập trình back-end nhưng không thể thực hiện font-end vì giới hạn công nghệ accessibility không thể đọc được phần đồ họa.

Yêu cầu tham gia khóa học:
  • Học viên đã sử dụng quen với NVDA hoặc công cụ accessibity tương tự.
  • Đam mê máy tính và phần mềm

Nội dung Khóa học 10 buổi, mỗi buổi 4h học trực tiếp.

BUỔI 1: CẤU TRÚC WEB VÀ APP

1.Front-end là gì

2.Khái niệm back-end

3.Khái niệm full-stack

4.Ngôn ngữ Front-end: HTML/CSS/Javascript

5.Ngôn ngữ back-end: PHP

 

BUỔI 2: CÀI ĐẶT

1.Cài đặt môi trường

2.Lệnh Linux cơ bản

3.Cài đặt qua câu lệnh

 

BUỔI 3: GIỚI THIỆU FRONT-END

1.UI và UX

2.Header

3.Body

4.Footer

 

BUỔI 4: HTML

1.HTML cơ bản

 

BUỔI 5: HTML NÂNG CAO

1.HTML nâng cao

 

BUỔI 6: CSS CƠ BẢN

1.CSS cơ bản

 

BUỔI 7: CSS NÂNG CAO

1.CSS nâng cao

 

BUỔI 8: JAVASCRIPT CƠ BẢN

1.Tìm hiểu về Javascript

 

BUỔI 9: JAVASCRIPT NÂNG CAO

1.Javascript framework và thư viện

2. Giới thiệu React, Node.js, Vue.js

 

BUỔI 10: TỔNG KẾT

1.Thiết kế giao diện hoàn toàn sử dụng HTML, CSS và Javascript

2. Bài kiểm tra cuối khóa học

 

Đánh giá

Chưa có Đánh giá nào.

Chỉ những Học viên từng học mới có thể đánh giá.