Hot

Khóa học lập trình cho học sinh cấp 2-3 (trực tiếp)

3.960.000

kid1

Mô tả

Các em học sinh từ lớp 6 cho tới lớp 12 có thể tham dự khóa học lập trình web-app cơ bản này. Khóa học gồm 18 buổi dạy trong 6 tuần sẽ giúp các em có tư duy logic tốt hơn, có thể giúp cha mẹ tạo 1 website đơn giản giới thiệu công ty hoặc bản thân.

Nội dung Khóa học 18 buổi

BUỔI 1: TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH WEBSITE

1.Website là gì?

2.Yêu cầu cần có để 1 website vận hành

3.Tên miền

4.Máy chủ, hosting

5.Giao thức HTTP

6.Phân loại website, web-app, page và landing page

7.Front-end và Back-end

8.Responsive là gì

9.SSL, CDN, cache

BUỔI 2: CÀI ĐẶT WEBSITE

1.Cài đặt môi trường LAMP

2.Các môi trường khác

3.Lệnh Linux cơ bản

4.Cài đặt nhanh qua hosting control panel

5.Cấu hình website

6.URL và SEO

BUỔI 3: FRONT-END 1: HTML

1.UI và UX

2.Wireframe

3.HTML cơ bản

4.Header

5.Footer

6.Body

BUỔI 4: FRONT-END 2: JAVASCRIPT

1.Javascript cơ bản

2.Các script cần biết

3.Cách chèn script

4. Javascript nâng cao

BUỔI 5: FRONT-END 3: CSS

1.CSS cơ bản

2.Chỉnh sửa CSS

3.Viết bổ sung CSS

BUỔI 6: TEST VÀ QUIZ

1.Bài tập

2.Ôn tập lại kiến thức

3.Thực hành

BUỔI 7: BACKEND 1: DATABASE VÀ SERVER-SIDE LANGUAGE

1.Database là gì?

2.Tìm hiểu về MySQL

3.Tạo 1 database

4. User và phân quyền database

5. Các câu lệnh truy vấn cơ bản

6. Backup database

7. Khôi phục dữ liệu

BUỔI 8: BACKEND 2: PHP FRAMEWORK VÀ CMS

1.Framework và CMS là gì?

2.Lựa chọn Framework và CMS

3. Cài đặt

4. Giới thiệu về WordPress

5. Tại sao WordPress phổ biến nhất hiện nay.

BUỔI 9: BACKEND 3: WORDPRESS PLUGINS

1.Các plugins phổ biến

2.Cấu trúc Plugin

3.Cài đặt và cấu hình

4. Tùy chỉnh

BUỔI 10: BACKEND 4: THEMES

1.Themes và SEO

2.Cấu trúc Themes

3.Child themes

4. Cài đặt và tùy biến

5. Demo data

BUỔI 11: QUIZ VÀ TEST

1.Bài tập

2.Ôn tập lại kiến thức

3.Thực hành

BUỔI 12: SỬ DỤNG WEB BUILDER TẠO PAGE

1. Giới thiệu web builder

2.Làm quen với Elementor

3.Làm quen với UX builder

4. Gutenberg

5. Tối ưu SEO

BUỔI 13: TẠO TRANG CON

1.Shortcode

2.Trang và form Liên hệ

3.Trang Giới thiệu

4. Trang Dịch vụ

5. Landing page và CTA

BUỔI 14: LÀM QUEN VỚI WOOCOMMERCE

1. Woocommerce là gì

2. Cài đặt

3. Cấu hình Woocommerce

4. Tạo sản phẩm, nhóm và trang sản phẩm

5. Bộ lọc

6. Các add-on

BUỔI 15: SẢN PHẨM, GIỎ HÀNG, THANH TOÁN

1.Tùy biến Sản phẩm, Upsell, Cross-sell

2. Tùy biến Quy trình mua hàng

3.Tích hợp thanh toán

4. Tích hợp WooCommerce với sản phẩm khác

BUỔI 16: POST VÀ TIN BÀI

1. Custom Post type

2. Tạo trang Tin tức

3. SEO, SEO và SEO

4. Cache

BUỔI 17: QUIZ VÀ TEST

1.Bài tập

2.Ôn tập lại kiến thức

3.Thực hành

BUỔI 18: HOÀN THÀNH WEBSITE

1. Tinh chỉnh cho Mobile và Desktop

2. Publish website

3. Cách kéo traffic

Đánh giá

Chưa có Đánh giá nào.

Chỉ những Học viên từng học mới có thể đánh giá.