Học Cách bán hàng online hiệu quả: Cơ bản cho người mới bắt đầu

Current Status
Not Enrolled
Price
US$590000
Get Started

Nếu 1 cửa hàng bạn mở tại nhà hay đi thuê mặt bằng và mở bán trực tiếp offline, thì website cũng chính là cửa hàng đó ở trên thế giới mạng internet và còn hơn thế nữa: những gì bạn làm được với bán hàng offline thì đều có thể làm online nhưng tối ưu, nhanh chóng và tiện lợi hơn. Vì vậy Website là yếu tố cần thiết nhất khi bán hàng online.